انتخاب رشته مجدد آزاد ۹۶ و حذف و اضافه برخی رشته ها

با توجه به اینکه در ۱۱ رشته از رشته های دانشگاه آزاد، بعضی کد محل ها حذف و بعضی اضافه شدن، از دوشنبه ۳۰ مرداد ۱۳۹۶ به همه داوطلب ها اجازه داده شده که انتخاب رشته دانشگاه آزادشون رو ویرایش کنن و کد رشته محل هایی که حذف شدن رو از لیست انتخاب های ۲۰ گانه حذف کنن و یا رشته محل های جدیدی که تازه اضافه شده رو اضافه کنن.

دوشنبه ۳۰ مرداد ابتدا دفترچه اصلاحیه اول که ۵ صفحه بود منتشر شد و حذفیات بیشتری داشت، اما ۳۱ مردا مجددا دفترچه تغییر کرد و ۴ صفحه شد! لذا ملاک حذف شده و اضافه شده ها آخرین دفترچه موجود در سایت www.azmoon.org است که در پایان همین صفحه هم میتونید آخرین دفترچه اصلاحیه رو دانلود کنید.

نکته ای که خیلی قابل توجه هست اینه که بیشتر رشته محل هایی که اضافه شدن مربوط به ظرفیت خودگردان دانشگاه های آزاد هستن که شهریه بالاتری دارن. ضمنا این ظرفیت خودگردان دانشگاه آزاد رو با پردیس خودگردان یا ظرفیت مازاد دانشگاه های دولتی اشتباه نگیرید. این مال دانشگاه آزاد هست ولی اون دوتا مربوط به دانشگاه های دولتی هستن.

جزئیات بیشتر رشته محل های حذف و اضافه شده همراه با کد رشته ۵ رقمی و کد محل ۳ رقمی رو در ادامه میتونید ببینید:

 

پزشکی با کد رشته ۱۰۱۰۱: حذف ۱ رشته محل

– رشته پزشکی دانشگاه آزاد واحد پزشکی تهران- پردیس خودگردان کیش (کد محل ۷۰۳) حذف شد.

 

دندانپزشکی با کد رشته ۱۰۲۰۱: حذف ۱ رشته محل

– رشته دندانپزشکی دانشگاه آزاد واحد دندانپزشکی تهران- پردیس خودگردان کیش (کد محل ۷۰۴) حذف شد.

 

علوم تغذیه با کد رشته ۱۱۰۰۱:  ۴ رشته محل جدید

+ رشته علوم تغذیه به لیست رشته های ظرفیت خودگردان سراب (۷۲۷)، ظرفیت خودگردان مرند (۷۲۸)، ظرفیت خودگردان واحد علوم و تحقیقات (۷۲۶)، ظرفیت خودگردان سروستان (۷۹۵)

 

علوم و صنایع غذایی با کد رشته ۱۱۰۰۴:  ۱ رشته محل جدید

+ رشته علوم و صنایع غذایی به لیست رشته های ظرفیت خودگردان دانشگاه آزاد سبزوار (با کد محل ۷۲۹) اضافه شده.

 

رشته هوشبری با کد رشته ۱۰۸۱۰:  ۷ رشته محل جدید

+ رشته هوشبری به لیست رشته های ظرفیت مازاد خودگردان دانشگاه آزاد تبریز (با کد محل ۷۱۰)، ظرفیت خودگردان سراب (۷۲۷)، ظرفیت خودگردان واحد پزشکی تهران (۷۳۵)، ظرفیت خودگردان مشهد (۷۱۸)، ظرفیت خودگردان شاهرود (۷۰۱)، ظرفیت خودگردان علی آباد کتول (۷۷۵) و ظرفیت خودگردان یزد (۷۱۳) اضافه شده.

 

رشته اتاق عمل با کد رشته ۱۰۱۰۸:  ۱۱رشته محل جدید

– رشته اتاق عمل دانشگاه آزاد واحد سراب (کد محل ۱۲۴) حذف شد.

+ رشته اتاق عمل به لیست رشته های ظرفیت خودگردان تبریز (۷۱۰)، ظرفیت خودگردان سراب (۷۲۷)، ظرفیت خودگردان ارومیه (۷۱۱)، ظرفیت خودگردان نجف آباد (۷۴۶)، ظرفیت خودگردان واحد پزشکی تهران (۷۳۵)، ظرفیت خودگردان مشهد (۷۱۸)، ظرفیت خودگردان ارسنجان (۷۵۴)، ظرفیت خودگردان قزوین (۸۲۴)، ظرفیت خودگردان علی آباد کتول (۷۷۵)، ظرفیت خودگردان الیگودرز (۷۹۰) و ظرفیت خودگردان یزد (۷۱۳) اضافه شده.

 

بهداشت عمومی با کد رشته ۱۰۷۰۳:  ۷ رشته محل جدید

+ رشته بهداشت عمومی به لیست رشته های ظرفیت خودگردان آزاد نجف آباد (با کد محل ۷۴۶)، ظرفیت خودگردان فیروزآباد (۷۳۱)، ظرفیت خودگردان کازرون (۷۴۸)، ظرفیت خودگردان کرمانشاه (۷۹۷)، ظرفیت خودگردان علی آباد کتول (۷۷۵)، ظرفیت خودگردان ساری (۷۸۲) و ظرفیت خودگردان اراک (۷۲۵) اضافه شده.

 

مهندسی بهداشت حرفه ای با کد رشته ۱۰۷۱۲:  ۳ رشته محل جدید

+ مهندسی بهداشت حرفه ای به لیست رشته های ظرفیت خودگردان واحد پزشکی تهران (با کد محل ۷۳۵)، ظرفیت خودگردان سبزوار (۷۲۹) و ظرفیت خودگردان بروجرد (۷۱۹) اضافه شده.

 

مهندسی بهداشت محیط با کد رشته ۱۰۷۱۱:  ۴ رشته محل جدید 

+ رشته مهندسی بهداشت محیط به لیست رشته های ظرفیت خودگردان  واحد پزشکی تهران (با کد محل ۷۳۵)، ظرفیت خودگردان بیرجند (۷۳۳)، ظرفیت خودگردان سبزوار (۷۲۹) و ظرفیت خودگردان فیروزآباد (۷۳۱) اضافه شده.

 

پرستاری با کد رشته ۱۰۴۰۱: حذف ۲ رشته محل+ ۴ رشته محل جدید

– رشته پرستاری دانشگاه آزاد واحد ابهر (۲۰۷) و ظرفیت خودگردان ابهر (۷۸۱) حذف شد.

+ رشته پرستاری در دانشگاه آزاد واحد گلپایگان ( با کد محل ۲۲۶) و ظرفیت خودگردان گلپایگان (۸۲۵) و واحد گنبدکاووس (۲۷۴) و ظرفیت خودگردان کنبدکاووس (۸۲۶) اضافه شده.

 

مامایی با کد رشته ۱۰۴۰۲: حذف ۱ رشته محل+ ۵۰ رشته محل جدید

– رشته مامایی دانشگاه آزاد واحد شهربابک (کد ۲۱۰) حذف شد.

+ رشته مامایی به لیست رشته های دانشگاه آزاد واحد ظرفیت خودگردان بیرجند (۷۳۳)، ظرفیت خودگردان بناب (۷۴۱)، ظرفیت خودگردان بهبهان (۷۸۷)، ظرفیت خودگردان میبد (۷۷۰)، تبریز ظرفیت خودگردان (با کد محل ۷۱۰)، ظرفیت خودگردان مراغه (۷۴۳)، ظرفیت خودگردان مرند (۷۲۸)، ظرفیت خودگردان ارومیه (۷۱۱)، ظرفیت خودگردان مهاباد (۷۶۰)، ظرفیت خودگردان اردبیل (۷۲۳)، ظرفیت خودگردان خلخال (۷۸۶)، ظرفیت خودگردان خوراسگان (۷۰۲)، ظرفیت خودگردان فلاورجان (۷۶۶)، ظرفیت خودگردان نجف آباد (۷۴۶)، ظرفیت خودگردان کرج (۷۲۱)، ظرفیت خودگردان واحد پزشکی تهران (۷۳۵)، ظرفیت خودگردان ورامین (۷۴۰)، ظرفیت خودگردان شهرکرد (۷۳۴)، ظرفیت خودگردان قوچان (۷۸۰)، ظرفیت خودگردان گناباد (۷۳۸)، ظرفیت خودگردان مشهد (۷۱۸)، ظرفیت خودگردان نیشابور (۷۳۲)، ظرفیت خودگردان بجنورد (۷۷۳)، ظرفیت خودگردان آبادان (۷۴۷)، ظرفیت خودگردان اهواز (۷۱۴)، ظرفیت خودگردان دزفول (۷۵۹)، ظرفیت خودگردان مسجد سلیمان (۷۶۹)، ظرفیت خودگردان زنجان (۷۳۷)، ظرفیت خودگردان سمنان (۷۳۰)، ظرفیت خودگردان زاهدان (۷۱۶)، ظرفیت خودگردان ارسنجان (۷۵۴)، ظرفیت خودگردان استهبان (۷۴۲)، ظرفیت خودگردان جهرم (۷۷۷)، ظرفیت خودگردان فیروزآباد (۷۳۱)، ظرفیت خودگردان لارستان (۷۵۰)، ظرفیت خودگردان کازرون (۷۴۸)، ظرفیت خودگردان قم (۷۴۹)، ظرفیت خودگردان سنندج (۷۱۷)، ظرفیت خودگردان کرمان (۷۱۵)، ظرفیت خودگردان گچساران (۷۴۵)، ظرفیت خودگردان گرگان (۷۶۷)، ظرفیت خودگردان آستارا (۷۵۸)، ظرفیت خودگردان رشت (۷۲۲)، ظرفیت خودگردان بروجرد (۷۱۹)، ظرفیت خودگردان بابل (۷۵۱)، ظرفیت خودگردان تنکابن (۷۵۳)، ظرفیت خودگردان چالوس (۷۵۲)، ظرفیت خودگردان ساری (۷۸۲)، ظرفیت خودگردان اراک (۷۲۵)، ظرفیت خودگردان تویسرکان (۷۶۱) اضافه شده.

برای ویرایش انتخاب رشته دانشگاه آزاد به سایت www.azmoon.org مراجعه کنید.

 

برای ثبت نام مشاوره تحصیلی کنکور کلیک کنید

مشاور (رتبه برتر)توضیحات
دکتر غزل حسین پور رتبه 743 بهترین مشاور کنکور تجربی هزینه مشاوره تحصیلی کنکور مشاوره کنکور تلفنی برنامه ریزی کنکور پزشکیغزل حسین پور

مشاور تجربی

مشاهده اطلاعات
سید حسن حسینی رتبه 275 مشاوره کنکور ریاضی فیزیک دبیر ریاضی رشته ریاضی مشاور متوسطه اول برنامه ریزی پایه نهم تیزهوشانسیدحسن حسینی

مشاور رشته ریاضی و متوسطه اول

مشاهده اطلاعات
عطیه اسدی باغان رتبه 8 برنامه ریزی برای کنکور انسانی مشاوره کنکور رشته انسانی بهترین مشاور کنکور برنامه ریزی درسی آنلاینعطیه اسدی

مشاور رشته انسانی

مشاهده اطلاعات

راه‌های رزرو مشاوره و برنامه‌ریزی درسی بلندمدت:

📩 روش اول: شما می‌توانید یک پیامک حاوی «نام و نام خانوادگی خودتان + رشته و پایه تحصیلی + نام مشاور مورد نظرتان + تعداد ماه‌های مورد نظرتان برای دریافت برنامه ریزی و مشاوره» را در قالب یک SMS به شماره پیامک پشتیبانی ۰۹۹۰۹۳۸۰۹۴۵ ارسال کنید تا پس از هماهنگی با مشاور مورد نظر، ایشان در کوتاه ترین زمان ایشان با شما تماس بگیرند و شرایط و خدمات و هزینه ماهانه برنامه ریزی و مشاوره را برای شما توضیح دهند.

📱 روش دوم: علاوه بر روش فوق، در صورت تمایل جهت ارتباط با رتبه های برتر کنکور (اعضای گروه آموزشی مشاوران ۱۰۰) می‌توانید درخواست خود را در زمینه برنامه‌ریزی درسی و مشاوره ماهانه یا سالانه در یکی از پیام‌رسان‌ها (تلگرام، روبیکا، ایتا، شاد، سروش، بله، گپ، آی گپ، واتساپ) به آیدی moshaverane100@ یا به شماره موبایل ۰۹۹۰۹۳۸۰۹۴۵ ارسال کنید و در صورت تمایل نام مشاور مورد نظر خود را نیز ذکر کنید تا توضیحات لازم خدمت شما ارائه شود. ما کمترین قیمت مشاوره کنکور و معتبرترین مشاور کنکور در هر رشته را به شما معرفی خواهیم کرد.

تلفن مشاوران ۱۰۰ آیدی پیام رسان روبیکا مشاوران 100 شبکه اجتماعی صد moshaverane100

درباره‌ی مشاوران 100

گروه آموزشی مشاوران 100 متشکل از رتبه های برتر کنکور در زمینه برنامه ریزی و مشاوره برای دانش آموزان و داوطلبان کنکور سراسری فعالیت دارد. کد احراز هویت مشاوران ۱۰۰ در سامانه ساماندهی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی: ۱-۱-۷۲۱۳۳۶-۶۵-۳-۱

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *