روش مطالعه زیست

چگونه زیست بخوانیم؟ بهترین روش مطالعه زیست شناسی برای کنکور چیست؟

روش مطالعه زیست شناسی

برای داوطلبان رشته تجربی، درس زیست شناسی مهم ترین درس محسوب می شود زیرا ضریب زیست شناسی در کنکور ۱۲ است و بیشتر از هر درس دیگری در نتیجه کنکور تاثیرگذار خواهد بود. لذا آگاهی از روش صحیح مطالعه زیست …

بیشتر بخوانید »